Maksut


leikki1

eDaisy logo

Varhaiskasvatuksen sähköiset asiointipalvelut. Hakeminen, muutokset, irtisanomiset ja tulotietojen ilmoittamisetOHJE


Varhaiskasvatuksen palvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Varhaiskasvatuspalvelusta peritään kuukausimaksu. Kunnallisesti järjestetyn palvelun maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein maksu on 1.8.2018 alkaen 289 €/kk. Hoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen.

Palvelun alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Mikäli selvitystä ei ole tehty määräpäivään mennessä, varhaiskasvatuspalvelusta peritään korkein maksu.

Tilapäisestä varhaiskasvatuspalvelun käytöstä (tarve enintään 5 pv/kk) peritään asiakasmaksua kokopäiväpalvelusta 17 €/pv ja osapäiväpalvelusta (enintään 5 h) 10 €/pv.

Hyvitykset

Maksuhyvitys Suonenjoen koulujen lomien aikana (kesäaikana hyvityskausi on 1.6.-31.8.)

Varhaiskasvatuspalvelun ja koulujen loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen hoidon tarvetta. Palvelusta ei peritä maksua, mikäli loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä ja kestävät yhtäjaksoisesti ajalla 1.6.-31.8. 4 viikkoa ja muina koulujen loma-aikoina 1 viikon. Määräaika ja mahdollinen maksuhyvitys ilmoitetaan erikseen loma-aikojen hoitotarpeen kyselyn yhteydessä huoltajien käyttöliittymän DaisyNetin kautta.

Sopimuskäytäntö

Varhaiskasvatuspalvelun osalta voi halutessaan tehdä sopimuksen, joka mahdollistaa kokopäivähoitoa vähäisemmän palvelun käytön ja alhaisemman maksun palvelusta. Sopimuksen voi tehdä jo palvelua hakiessaan tai kesken toimintakauden vähintään 3 kk ajaksi sähköisen asioinnin kautta.