Varhaiskasvatus


17

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto


Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 6.2.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

 

Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa tietojen siirtäminen Vardaan aloitetaan 6.2. – 30.4.2019 välisenä aikana.

TiedoteAlle kouluikäisillä lapsilla on oikeus lainsädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen sekä 6-vuotiaana esiopetukseen.
Varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan perhepäivähoitokodeissa ja päiväkodeissa. Esiopetusta täydentävä palvelu järjestetään samassa yksikössä, jossa lapsi on esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuspalveluihin on jatkuva haku. Hakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista sähköisesti eDaisy-palvelussa 
Osa palvelusta on toteutettu yksityisesti.

Kerhotoimintaa Suonenjoella järjestää seurakunta.

Varhaiskasvatuksen uutisia