Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto


Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on

  1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
  3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
  4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. Sen asialistalla ovat mm. nuorten peruskoulusta toiselle asteelle ja työelämään siirtyminen, palvelujen kartoittaminen ja laadun kehitys.

Suonenjoen ohjaus ja palveluverkosto on toiminut kesäkuusta 2011 alkaen. Suonenjoen kaupungin hallitus on valinnut edustajat kyseiseen ryhmään. Ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.


Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsenet 2019-2020

Niina Miilunpohja, vapaa-ajan ohjaaja, puheenjohtaja
Piia Pääkkö, JOPO-nuoriso-ohjaaja, sihteeri
Sari Kärkkäinen, palveluohjaaja
Johanna Vasiljev, OPO
Tarja Toivanen, toimintaterapeutti
Petteri Hämäläinen, srk:n edustaja
Samuel Piiroinen, nuorten paja
Anna-Leena Harjunen, TE-toimisto
Kirsti Kivinen, kaupunginhallituksen edustaja