Etsivä nuorisotyö


Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsimme nuoren kanssa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja autamme nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (693/2010).

Nuorisolain mukaiset ilmoitukset postitse:

Suonenjoen Kaupunki  / etsivä nuorisotyö
PL 13
77601 Suonenjoki