Koulutoimi


Koulutoimen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja Sisä-Savon kansalaisopisto. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä Lempyyn koulussa.

iisveden koulu ja päiväkoti

Koulujen alkaminen

Lukuvuoden 2018-2019 koulutyö alkaa to 9.8.2018 seuraavasti:

Suonenjoen yhtenäiskoulu, Iisvesi, Lempyy,  Sammalselkä klo 8.00

Lukio ykköset klo 8.00, muut klo 10.00.


Opetussuunnitelmat

Suonenjoen kaupungin koulutoimen opetussuunnitelmat löytyvät koulujen kotisivuilta.


Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokille tapahtuu Suonenjoen kaupungin kouluihin Wilma -ohjelman kautta 23.2.2018 mennessä.

Koulutoimisto lähettää ohjeet ilmoittautumiseen esikoulussa olevien huoltajille. Ne huoltajat, joiden lapset eivät ole esikoulussa, voivat ottaa yhteyttä toimistosihteeri Antti Kankaaseen p. 044 758 1472.

Kouluun tutustumisesta tiedotetaan erikseen koulujen kotisivuilla.


Iltapäiväkerhoon hakeminen

Iltapäiväkerhoon haetaan 31.3.2017 mennessä. Lisätietoja Niina Miilunpohja p. 0400 393 737.


Oppilashuolto

Koulukuraattori p. 040 568 1448
Koulupsykologi p. 044 758 1710
Kouluterveydenhoitajat p. 040 548 3942 ja p. 040 548 3946


Lukuvuosi 2017-2018

Koulujen työ- ja loma-ajat


Lukuvuosi 2018-2019

Koulujen työ- ja loma-ajat


Koulunkäyntialueet

Perusopetuksen koulunkäyntialueet löytyvät alla linkitetystä kartasta. Voit etsiä koulunkäyntialueen kirjoittamalla haku-kenttään kotisi katuosoitteen ja numeron.

Linkki karttaan