Avustukset ja lainat


Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta.

Lisätietoja valtion varoista myönnettävistä avustuksista antaa asuntosihteeri.